Slaagvereistes

SLAAGVEREISTES volgens die CAPS-dokument, geldig vanaf Januarie 2014

 

Graad 8 & 9

Graad 8 en 9 leerders bied 9 vakke aan maar vir promosiedoeleindes word net 8 vakke in aanmerking geneem.

Om te slaag moet ‘n leerder aan die volgende vereistes voldoen:

Huistaal – kode 4

First Additional Language of nog ‘n huistaal – kode 3

Wiskunde – kode 3

Enige ander drie vakke (insluitend LO) – kode 3

 

 

Graad 10-12

LW: Vir promosiedoeleindes word al 7 VAKKE (Afrikaans, Engels, Wiskunde, LO en enige ander 3 vakke) in aanmerking geneem .

–        Kode 3 in  3 vakke waarvan een ‘n eerste taal moet wees

–        Kode 2 in 3 ander vakke

–        Kode 1 in 1 vak vergesel van ‘n volledige  portefeulje

–        Met ander woorde: 3 kode 3’s (huistaal verpligtend) + 3 kode 2’s, + 1 kode 1 +   volledige portefeulje = SLAAG.

 

Kodes:

1:   0-29

2:   30-39

3:   40-49

4:   50-59

5:   60-69

6:   70-79

7:   80-100

Leave a Reply

Scroll to Top