Koshuise

Brandwag beskik oor twee koshuise wat huisvesting aan seuns en meisies bied.

Die skool het twee koshuise, Huis Lelie vir meisies en Hanekam vir seuns.

Die koshuise bied aan leerders ´n huis op kampus gedurende die week en jong mense leer volwassenheid en selfstandigheid terwyl hulle deel vorm van ´n ryk tradisie van die skool. ´n Hegte band bestaan tussen koshuisbewoners en hulle presteer uitstekend op akademiese, kulturele en sportgebied. Verdraagsaamheid, mededeelsaamheid en leierskap ontwikkel vinnig by koshuisleerders.

Koshuisbewoners is nie net van plaasgemeenskappe nie. Ook stedelinge wat ´n tradisionele plattelandse opvoeding vir hul kinders verkies, stuur hul kinders na Brandwag se koshuise.

In die koshuis is leerders naby aan die skool wat hul deelname aan buitemuurse aktiwiteite vergemaklik terwyl die vaste roetine dit vir hulle maklik maak om akademies te presteer.

Pieter van Kampen is koshuisvader van Hanekam.

Werner Benadie en Ilze-Mari Maritz is koshuisouers van Huis Lelie. 

Christiaan van Schalkwyk is die superintendent van albei koshuise.

 

Leave a Reply

Scroll to Top