Personeel

 • Skoolhoof:
  • Mnr. S. Zietsman
 • Adjunkhoof:
  • Mnr. J. Erasmus
  • Me. K. Viljoen
 • Departementshoofde:
  • Mnr. P. Baxter
  • Mnr. W. Benadie
  • Mnr. H. Erasmus
  • Me. E. Huisamen
  • Me. H. Nell
  • Me. J. Snyman
  • Me. A. Zietsman
 • Onderwysers:
  • Me. A. Azenha
  • Me. D. Bester
  • Me. M. Botha
  • Mnr. M Bronkhorst
  • Me. H. Currie
  • Mnr. H. Davis
  • Me. E. de Jager
  • Me. L. Ferreira
  • Me. D. Human
  • Me. C. Kilian
  • Me. N. Kriel
  • Me. S. Kritzinger
  • Me. R. Landman
  • Mnr. H. Leonard
  • Me. A. Marais
  • Me. I. Maritz
  • Me. A. Meyer
  • Me. R. Mostert
  • Mnr. B. O’Neill
  • Me. K. Pienaar
  • Me. L. Radien
  • Me. A. Roodt
  • Me. I. Scheepers
  • Me. L. Siebert
  • Me. N. Smith
  • Mnr. D. van Eyck
  • Mnr. A. van der Merwe
  • Me. M. van der Walt
  • Mnr. W. Viljoen
  • Mnr. G. Vorster
 • Studente
  • Me. C. Allers
 • Administratiewe Personeel:
  • Me. C. Hermans
  • Me. A. Marais
  • Me. C. Stallenberg
  • Me. C. Swanepoel
  • Me. H. Alberts
  • Mnr. G. Beling

Leave a Reply

Scroll to Top