Interact

  • Brandwagters gee om vir die gemeenskap en Interact is gevolglik een van die gewildste verenigings in die skool.
  • Interact is ´n internasionale diensorganisasie van die Rotariërs vir jong mense tussen 12 en 18 jaar.
  • Interact word bedryf volgens die organisasie se internasionale grondwet.
  • ´n Bestuursraad, president en onderpresident word jaarliks demokraties verkies.
  • Onderhoude word ook jaarliks gehou vir die aanstelling van nuwe lede.
  • Brandwag se Interact-klub loods jaarliks verskeie projekte.
  • Interact ondersteun jaar die Kankervereniging met ´n muntinsameling wat elke jaar meer geld inbring.
  • Interact het ook verskeie ander projekte soos die insameling van nie-bederfbare kos en speelgoed, besoeke aan kindersale by hospitale, werksaamhede by sopkombuise en nog vele meer.

Leave a Reply

Scroll to Top