Koor

  • Brandwag se koor bestaan uit sowat 60 lede, seuns en meisies.
  • Die koor skop elke jaar met ´n koorkamp af en oefen ten minste twee keer per week.
  • ´n Koorbestuur en koorleier en leidster word elke jaar aangewys.
  • Die koor neem gereeld deel aan koorfeeste en kunswedstryde en behaal gereeld A-simbole.
  • Brandwag se koor neem gereeld aan Night of the Proms deel onder leiding van Richard Cox.
  • Die koor tree ook elke jaar op by die ope-aand vir voornemende graad 8´s.

Scroll to Top