Slaagvereistes GR. 10 – 12

 

SLAAGVEREISTES VIR GRAAD 10 – 12
Bevordering word gebaseer op 25% deurlopende evaluering en 75% summatiewe evaluering. Laasgenoemde is die punt vir die November-eksamen.
Geen kondonering is moontlik vir graad 10 tot 12 nie.
Die minimum slaagvereistes vir graad 10 tot 12 is as volg:
  • ´n Leerder moet minstens ´n kode 3 behaal in 3 vakke waarvan een ´n huistaal moet wees.
  • ´n Leerder moet verder ten minste ´n kode 2 in 3 ander vakke behaal.
  • In die sewende vak mag ´n leerder ´n kode 1 hê indien ´n volledige portefeulje vir die vak aangebied word.
Prestasievlakke
Vlak 1: 0% – 29%
Vlak 2: 30% – 39%
Vlak 3: 40% – 49%
Vlak 4: 50% – 59%
Vlak 5: 60% – 69%
Vlak 6: 70% – 79%
Vlak 7: 80% – 100%
Ouers wat twyfel oor aspekte aangaande akademiese sake is welkom om Brandwag se akademiese hoof mev. Eerika Roux by akademie@brandwag.co.za te kontak.

Leave a Reply

Scroll to Top