Aansoekvorm

Aansoeke

Alle aansoeke moet volledig ingevul wees. Ander vereiste dokumente is die leerling se graad 7 (eerste kwartaal) rapport, die finale graad 6-rapport, geboortesertifikaat, albei ouers se ID’s en bewys van adres.

 

Scroll to Top