Brandwag se Suksesresep

Die belangrikste bestanddeel in Brandwag se suksesresep is toegewyde en hoogs professionele personeel. Meer as 30% van die onderwysers, wat matrieks onderrig, word elke jaar deur die departement aangestel om die NSS-matriekeksamen na te sien. Die ervaring, wat hierdie onderwysers opdoen, gee ons matrieks ’n voorsprong in hulle voorbereiding vir die eindeksamen. Die jonger personeel gee weer leiding in die implementering van die nuutste onderrigmetodes.

Die skep van geleenthede om in vakke soos Wiskunde en Afrikaans aan nasionale olimpiades deel te neem, is nog ’n bestanddeel in ons suksesresep. Hierdie geleenthede word deur ons leerders aangegryp en hulle presteer puik. Brandwagters is in elkeen van bogenoemde vakke onder die 10 toppresteerders in die land.

Beplanning is een van die belangrikste bestanddele van sukses. Ons moedig hierdie goeie gewoonte by leerders aan deur alle assesseringsdatums asook die toetsrooster vir ’n kwartaal reeds aan die einde van die vorige kwartaal beskikbaar te stel.

In elke suksesvolle resep is daar ’n unieke bestanddeel. Brandwag se (nie so) geheime bestanddeel is ons oop vakkeuse. Elke leerder kan, saam met die 4 verpligte vakke, uit die beskikbare vakke ENIGE 3 vakke kies. Die skoolrooster word elke jaar by daardie jaargroep se keuses aangepas.

In Brandwag het ons die regte bestanddele om elke leerder te lei tot akademiese uitnemendheid en sukses in ooreenstemming met sy/haar vermoëns.

SLAAGVEREISTES VOO(FET) FASE: GRAAD 10-12

Afrikaans Huistaal 40% (Vlak 3)

Nog Enige 2 Ander Vakke 40% (Vlak 3)
Nog Enige 3 Ander Vakke 30% (Vlak 2)
Nog 1 Ander Vak ≤ 29 (Vlak 1)

Opgesom: 3 x 3 (Afrikaans Verligtend) + 3 x 2 + 1 x 1 = Slaag

SLAAGVEREISTES AOO(GET) FASE: GRAAD 8 & 9

Afrikaans Huistaal 50% (Vlak 4) 

English FAL 40% (Vlak 3)
Wiskunde 40% (Vlak 3)
Nog Enige 3 Ander Vakke 40% (Vlak 3)
Nog Enige 2 Ander Vakke 30% (Vlak 2) 

Opgesom: 1 x 4 + 5 x 3 + 2 x 2 = Slaag

Vakke

Graad 8 & 9

Brandwag bied die volgende vakke aan: Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde, Lewensoriëntering, Natuurwetenskap, Sosiale Wetenskap, Ekonomiese en Bestuurswetenskap, Tegnologie en Skeppende Kunste.

Graad 10, 11 & 12

Die volgende vakke is verplig vir alle leerders:
Afrikaans Huistaal, English First Additional Language, Wiskunde of Wiskunde Geletterdheid, Lewensoriëntering.

Vakke wat aangebied word: Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Besigheidstudies, Geografie, Geskiedenis, Ingenieursgrafika en Ontwerp, Rekenaartoepassingstegnologie, Toerisme, Verbruikerstudies.

Die Band van Grys en Groen

Scroll to Top