Brandwag Sport

Sportbeleid:

Die Hoof in samewerking met die hoof van sport, die sportkomitee asook die beheerraad, het ‘n verpligting teenoor die leerders, skool en ouers om te verseker dat alle sportaktiwiteite wat aangebied word, op ‘n georganiseerde en verantwoordelike wyse geskied.  Ons visualiseer ‘n skool waarin die leerder deur ‘n buitemuurse sportprogram die geleentheid gebied word om in sy/haar totaliteit te ontwikkel.  Ons gee, onder andere, aandag aan die ontwikkeling van sport- en lewensvaardighede en wil die leerder in staat stel om die opwinding en voordele van kompeterende sport te ervaar.

Die doelwitte van die Sportbeleid kan soos volg uiteengesit word, maar is nie beperk tot die onderstaande nie. Wysigings kan gedoen word soos en wanneer verlang. Alle wysigings moet goedgekeur word deur alle partye nl. Skoolhoof, Beheerraad, Hoof van sport en sportkomitee.

Om deur middel van sportdeelname: gesonde sportmanskap, kameraadskap, deursettingsvermoë te ontwikkel, potensiaal te identifiseer en te ontgin, leierskap te ontwikkel, ‘n gesonde en gebalanseerde lewenstyl te ontwikkel, emosionele ontwikkeling te bevorder, identifisering en erkenning van sportsoorte, bepaling van oefentye, beplanning en bepaling van wedstryde, afrigtingstandaarde te handhaaf en te ontwikkel.

Rugby

 • Die Brandwag neem deel aan verskeie toernooie deur die jaar waar ons teen van die sterkste skole in die land speel. Jaarliks toer ons o.14 en o.15 rugbyspelers na George om aan die Outeniqua rugbyweek deel te neem. Ons o.16 rugbyspelers het die voorreg om elke jaar teen van die grootste skole in die land te speel tydens die Frans Malherbe rugbyweek by Paarl Boys High.
 • Ons 1ste rugbyspan is baie besig deur die jaar en is betrokke by toernooie en rugbyfeeste in Grahamstad (Graeme College), Riversdal (Oakdale), Oos-Londen (Selborne) en Port Elizabeth (Grey P.E.) In 2022 het die 1ste span teen 8 skole gespeel wat onder die Top 50 verskyn. Wat die prestasie nog merkwaardiger maak, is dat daar oorwinnings behaal is teen Marlow (16), Queens College (27), Diamantveld (31) en St Andrews (44).
 • Brandwag kan met trots enige Saterdag 10 spanne in die veld stoot wat bereid is om teen die sterkste skole in die Oos-Kaap te kompeteer. In 2022 lewer Brandwag 15 provinsiale rugbyspelers op in verskeie ouderdomsgroepe wat tydens die Junie-vakansie aan toernooie deelgeneem het.
 • Van ons bekender oudleerlinge wat senior provinsiale rugby speel is, Malcolm Jaer, Arnold Kleyn, Hannes Huisamen en Erich de Jager tans besig om die skool se naam hoog te hou. Vele spelers is jaarliks ook betrokke by die “Varsity Cup/Shield” kompetisies, onder andere Chad Adams, Chadwyn November, Kyle Erasmus en Liam Delport. Drikus Hancke, ook ‘n oudleerling, is tans die direkteur van rugby by die Universiteit van Stellenbosch.
 • Ons 1ste span staan as die “wolf pack” bekend en ons leuse is as volg:
 • The strength of the wolf is in the pack and the strength of the pack is in the wolf.”

Hokkie

 • Brandwag het ‘n ryke hokkietradisie. Ons is baie komperend en het al oor-en-oor bewys dat ons man kan staan teen gedugte teenstanders.
 • 2 Hokkievelde (gras) en ‘n mini-astro waar spelers al die nodige vaardighede kan aanleer om mededingend te kan wees.
 • Elkeen van die spanne word afgerig deur entoesiastiese en bekwame afrigters wat gegradeer is deur SAHA. Die afrigters woon gereeld kursusse by om hulle beter te bekwaam ten opsigte van afrigtingstegnieke en skeidsregting. Ons maak ook gebruik van studente as buite-afrigters.
 • Die eerstespan (o/18A) neem jaarliks aan die Greg Beling-toernooi in Oos-Londen deel, asook aan die toernooi wat deur Union High in Graaff-Reinet aangebied word. Hulle neem ook gereeld aan die Spar-toernooi deel. Die o/16A neem jaarliks aan die Westering Co-Ed toernooi deel.
 • Die afgelope drie jaar het Elsie Coetzer van ECHS ‘n hokkie-afrigtingskliniek vir potensiële eerstespan- en o/16A spelers op die mini-astro aangebied.
 • Baie geluk aan Karista Erasmus (O.P. o/18B en O.P. o/21) en Taytum-Paige Bosch (O.P. o/16B) wat gekies is om die O.P. te verteenwoordig. Brandwag is trots op julle.

Netbal

 • Brandwag het dertien netbalspanne wat vanjaar op die baan uitdraf.
 • Die A-C spanne neem vroeg in die seisoen deel in die Skommeltoernooi. Kort hierna speel die A-spanne in Oos- Londen in die Grens toernooi waar al die spanne baie goed vaar.
 • Die A-spanne neem ook in die tweede kwartaal deel aan die Oos Kaap uitspele. Die 0/15A-span word as Oos-Kaap kampioene gekroon en neem aan die nasionale Kay Motsepe toernooi deel. Hulle behaal landwyd ‘n algehele 11de plek.
 • In die derde kwartaal neem die 0/19A-span deel in die Westering toernooi. Daarna speel hulle in die Collegiate toernooi waar hulle derde geëindig het asook die Sunridge toernooi waar hulle goed gevaar het.
 •  

Krieket

 • Brandwag het ‘n ryk kriekettradisie. Ons is baie kompeterend en het al oor-en-oor bewys dat ons man kan staan teen gedugte teenstanders.
 • Daar is 2 krieketvelde en 4 krieketnette.
 • Elkeen van die spanne word afgerig deur entoesiastiese en bekwame afrigters. Die afrigters woon gereeld kursusse by om hulle beter te bekwaam ten opsigte van afrigtingstegnieke en skeidsregting.
 • Die eerstespan (o/19A) neem jaarliks aan die Annual Senior Cricket Festival in Graaff-Reinet by Union High deel, asook aan die KFC krieketfees wat deur Punt hoërskool in Mosselbaai en omringde areas aangebied word.
 • Talle van ons spelers neem jaarliks in High Performance (HP) oefeninge deel waar hulle die blootstelling kry om vir OP-spanne gekies te word.
  Spelers kompeteer jaarliks in proewes om sodoende OP-spanne te behaal.
 

Kragoptel

 • Bestaan uit drie afdelings waarin deelnemers gewigte lig (hurksit, borsopdruk en dooiegewig) wat bymekaar getel word vir ’n totaal.
 • Deelnemers van 14 tot 18 jaar kompeteer in die sub-junior ouderdomsgroep.
 • Deelnemers neem in verskillende gewigsklasse deel.
 • Brandwag het reeds 16 leerders wat hul Protea-kleure verwerf het van 2012 tot 2022.
 • Die skool se kragoptelafrigter, me. I. Maritz, het self ook deelgeneem en Protea-kleure verwerf.
 • Tans is daar ongeveer 30 leerders wat aan kragoptel deelneem.

Skaak

 • Ons het bietjie gesukkel om na COVID weer aan die gang te kom. Aan die begin van die jaar was daar te min spelers om in te skryf vir liga. Die spelers het elke Woensdagmiddag geoefen. Ons het teen DP, Riebeeck college en Bergsig gespeel en baie goed gevaar. Bergsig en Riebeeck het ons al die potte gewen. 
 •  Deur die jaar het die spelers meer geraak. Ons het begin met 9 spelers en nou is daar al 16. 
 • Ons beplan om vroeg in volgende jaar ‘n toernooi aan te bied.

Tennis

By Brandwag is tennis nie net ’n individuele sport nie, maar ook ’n spansport wat gekenmerk word deur spangees en entoesiasme. Oud en jonk speel almal saam, ons speel in drie ligas onder een ouderdomsgroep.  

 • Dogters oefen Maandae: 14:15- 15:30 
 • Seuns oefen Woensdae: 14:15- 15:30

Tennis speel ons regdeur die jaar en neem deel aan ’n winter- en somerliga. Ons meet kragte teen sterk kompeterende skole van Port Elizabeth, Jeffreysbaai en Humansdorp.

 • Ligawedstryde vir meisies vind op Dinsdae plaas
 • Ligawedstryde vir seuns is op Donderdae

Ons spog jaarliks met provinsiale spelers en het selfs al SA-spelers opgelewer.

Atletiek

 • Brandwag bied alle atletiekitems, behalwe hamergooi, aan.
 • Elke jaar word ’n eerste atletiekspan gekies wat aan die Top 10-byeenkomste deelneem.
 • In 2022 het 7 atlete aan die verskeie SA kampioenskappe deelgeneem.

Verdere Inligting

- BELEID TEN OPSIGTE VAN -
DEELNAME EN OEFENING:
 • Die skool vereis dat leerders aan ten minste EEN buitemuurse aktiwiteit sal deelneem.
 • Die sportsoort van die seisoen sal, wanneer seisoene oorvleuel, voorkeur geniet. Afrigters wat buite hul sportkode se seisoen afrig (voorseisoenprogram), moet afrigters van kodes wat huidig beoefen word se BILLIKE versoeke probeer akkommodeer.  Alle afrigting buite die sportkode se amptelike seisoen moet eers vanaf 17:00 geskied en daar moet gepoog word om dit nie langer as ‘n uur per dag te maak nie.  Juniors oefen buite seisoen slegs twee keer per week.  Die o/14 en o/15 rugbyspelers se buiteseisoen-oefeninge begin eers middel-Februarie. 
 • Leerders moet bereid wees om vir die sterkste span in die sportkode te speel.
 • Leerders moet aangemoedig word om nie in ‘n seisoen van sportsoort te verander nie, maar moet aangemoedig word om eers die betrokke  sportseisoen (voor verandering) te voltooi en deurlopend te oefen en deel te neem.
 • Leerders moet betyds vir oefeninge en wedstryde / byeenkomste aanmeld.
 • Leerders wat sonder geldige redes oefeninge misloop, kan dissiplinêr opgevolg word.
 • Deelnemers mag gedurende tweede pouse verklee indien wedstryde/kompetisies direk na skool plaasvind of hul direk na skool na wedstryde/kompetisies moet vertrek.  Die sport-, akademiese – en skoolhoof moet hierin geken en toestemming gevra word.
 • Leerders wat op die betrokke dag deelneem, kan in amptelike L.O.-drag of in die amptelike skoolsweetpak skool toe kom.
 • Die afrigters van die betrokke sportkode en span besluit hoe die kaptein aangewys sal word.
 
AFRIGTING:
 • Afrigters word aangemoedig om klinieke en kursusse by te woon.  Indien die skool van ‘n afrigter verwag om ‘n kursus by te woon word die kursusgeld deur die skool betaal.
 • Afrigters behoort aan die minimum vereistes soos deur hul moeder-unies bepaal, voldoen.
 • Afrigting behoort in ooreenstemming met die algemene doelstellings vir sport te geskied.
 • Afstel van oefeninge vind slegs in uitsonderlike gevalle plaas en moet met die medewete en toestemming van die betrokke sportkode se hoof geskied.
 • Afrigters is verantwoordelik om ‘n gepaste plaasvervanger te reël indien hulle weens geldige redes nie by oefeninge of wedstryde/kompetisies kan wees nie.  Die sportkode-, sport- en skoolhoof moet vooraf hiervan kennis dra om die nodige goedkeuring te verleen.
 • Afrigters moet elke seisoen ‘n beplanningsessie saam met hul sportkodehoof hê waartydens demokraties op afrigters en afrigtingstegnieke besluit sal word.  Alle afrigters moet dan hierdie demokratiese proses erken en ondersteun.  Afrigters se eie inisiatief word verwelkom.
 
KLEREDRAG VAN DEELNEMERS

TYDENS WEDSTRYDE:

 • Skoolsportdrag moet tydens alle wedstryde/ kompetisies gedra word.  Ons moedig aan dat Brandwagsportsakke aangeskaf word.
 • Na afloop van wedstryde, weg en tuis, moet alle leerders wat hokkie, netbal en rugby speel in skooldrag verklee.  Indien die sportkodes apart deelneem, moet alle deelnemers voor en na wedstryde eenvormig geklee wees.
 • Geen juwele of grimering word toegelaat nie en skoolreëls geld steeds vir voorkoms.
 • Byvoegings tot die huidige Brandwagsportdrag mag slegs met die goedkeuring van die Skoolhoof plaasvind

TYDENS OEFENINGE:

 • Oefendrag is enige gepaste oefendrag vir die sportkode, behalwe waar die afrigter spesifieke skooloefendrag voorskryf.

KLEREDRAG VAN AFRIGTERS

 • Afrigters moet tydens afrigtingsessies in toepaslike sportklere geklee wees.
 • Tydens wedstryde/kompetisies moet afrigters die drag soos deur elke sportkode van die skool vereis wprd, dra.  Indien ‘n afrigter as ‘n beampte optree, mag hy/sy die relevante beamptedrag dra.
 
NOODHULP:
 • Sportkodehoofde is verantwoordelik vir die reël van noodhulp by alle tuiswedstryde.  Die sportkodehoof mag aan afrigters delegeer.
 • Die personeellid wat noodhulp op haar/sy werksverdeling het, moet kontroleer dat alle noodhulptassies altyd volledig is en moet ‘n koördineringstelsel in plek hê.
 • Leerders en afrigters behoort aangemoedig te word om kursusse oor basiese noodhulp by te woon.
 
SKEIDSREGTERS:
 • Sportkodehoofde moet toesien dat skeidsregters betyds vir alle tuiswedstryde gereël word.  Sportkodehoofde mag aan afrigters delegeer.
 • Wanneer afrigters self as skeidsregters optree, moet hulle toesien dat hulle oor die nodige vereistes daarvoor beskik.  Die afrigter moet geklee wees in drag soos deur sy/haar sportkode vir skeidsregters vereis word.
 • Daar moet sover moontlik onpartydige skeidsregters vir alle A- en eerstespanne gereël word.
 
ONTVANGS VAN BESOEKENDE SKOLE:
 • Die sportkodehoof moet toesien dat besoekende skole toepaslik deur afrigters ontvang word.  Hierdie taak sluit koffie ensovoorts, in.  Sportkodehoofde mag aan afrigters delegeer.
 • Die sportkodehoof moet seker maak dat personeel wat vir verversings voor en na wedstryde/kompetisies verantwoordelik is betyds in besit van ‘n wedstrydbepalingslys is.
 
FASILITEITE:
 • Die sportkodehoof of gedelegeerde moet verseker dat die terreinbestuurder betyds in besit van ‘n wedstrydbepalingslys is.
 • Die sportkodehoof moet in samewerking met die sporthoof toesien dat die fasiliteite en sporttoerusting in ‘n goeie toestand is (soos wat die begroting dit toelaat.)
 • Die sporthoof moet toesien dat elke sportkodehoof ‘n inventaris vir elke seisoen op datum hou.
 • Die gimnasium mag slegs onder toesig van ‘n afrigter of ‘n gekwalifiseerde persoon gebruik word.
 • Daar sal jaarliks begroot word om in die basiese behoeftes van elke sportsoort te voorsien in terme van afrigtingstoerusting asook basiese benodighede aangaande wedstryde.
 • Brandwagafrigters, ander personeel, -leerders, -ouers en             -ondersteuners moet eienaarskap van alle Brandwagtoerusting en –eiendom aanvaar.
 
VERVOER:
 • Die personeellid wat vervoer in sy/haar  werksverdeling het, is verantwoordelik vir die tref van vervoerreëlings vir alle wegwedstryde.  Hy/sy moet hierin deur die sporthoof en sportkodehoofde bygestaan word sodat akkurate getalle vir vervoer bepaal kan word.
 • Leerders betaal tans vervoergeld vir ligawedstryde in die Nelson Mandela metropool as volg: Uitenhage/Despatch – R10 / Port Elizabeth – R20 / Humansdorp, Kirkwood en Grahamstad – R40.  Verder afstande se koste sal deur die skoolhoof en adjunkhoofde vasgestel word.
 • Alle busse moet minstens EEN afrigter van die sportkode wat op die bus is, ook in die bus hê om die nodige toesig oor deelnemers te hou.
 • Alle afrigters is verantwoordelik om vervoerlyste vir alle wedstryde waarvoor daar gereis word soos voorgeskryf te voltooi.  Afrigters moet ook te alle tye tydens reise (en wedstryde/kompetisies) in besit wees van deelnemers se besonderhede soos deur die moeder-unies voorgeskryf.  Hulle moet ook alle deelnemers van hul span se mediese besonderhede en ID-afskrifte in ‘n lêer hê.
 
SPANKEUSES:
 • Afrigters is self verantwoordelik vir die reël van proewe en die kies van spanne vir die proewe.  Al die minimum vereistes vir noodhulp en skeidsregters soos van toepassing tydens ‘n wedstryd geld ook vir proewe.
 • Die afrigter kies self die finale span.  Hy/sy mag die raad van ander afrigters inwin, maar neem verantwoordelikheid vir die finale keuse.
 • Indien ‘n leerder as gevolg van ‘n geldige rede nie aan proewe kon deelneem nie, sal die afrigter die leerder volgens eie oordeel in terme van meriete hanteer.
 • ‘n Deelnemer kan vir EEN volgende wedstryd nie meer as een span afskuif indien ‘n afrigter van ‘n hoër span die deelnemer vervang nie.
 • Spelers van skole buite Brandwag kan slegs in die junior spanne tot en met hul onder 16-jaar vir ‘n span oorweeg word met dien verstande dat sodanige leerder nog in ‘n skoolopset is waar daar nie vir sy/haar sportdeelname voorsiening gemaak word nie.  Die aanbeveling is dat sodanige leerder vir sy/haar skoolloopbaan na onder 16 wel by Brandwag sal inskryf.  Dieselfde sportbeleid geld vir sodanige leerders.  Indien die leerders in ‘n ander hoërskool is, kan hulle slegs vir Brandwag-sportspanne oorweeg word as hulle ingeskrewe leerders van Hoërskool Brandwag word.  Leerders wat tuisskoolonderrig ontvang en alle oefeninge en proewe getrou bywoon, kan vir ‘n Brandwag-rugbyspan oorweeg word.
 • Leerders van Brandwag wat rugby speel mag vir geen klub of ander skool rugby speel nie.
 • Sportkodehoofde moet toesien dat klubverpligtinge nie bo skoolverpligtinge gestel word nie.
 • Indien ‘n leerder weens ‘n besering of siekte nie aan ‘n wedstryd kon deelneem nie, mag sodanige speler eers weer vir die sport oorweeg word indien daar mediese bewyse is dat hy/sy mag deelneem, veral in gevalle waar die siekte of besering van ‘n ernstiger aard was.
 • Oor-ouderdomspelers mag glad nie vir skoolspanne gekies word nie.  Sportkodehoofde moet verseker dat afrigters streng by hierdie beginsel hou.  Ouderdomme soos deur die onderskeie moeder-unies voorgeskryf, geld vir alle sportkodes.  
 • Die afrigter het die reg om spelers te onttrek van wedstryde gebaseer op die volgende kriteria: Swak dissipline by wedstryde of tydens oefensessies, ongereelde bywoning van oefensessies, beserings, speler se spelpeil is nie op standaard nie.
 
BESERINGS:
 • Afrigters van die onderskeie spanne moet rekord hou van alle beserings wat tydens oefeninge en wedstryde deur spelers opgedoen word.  Hierdie inligting moet aan die einde van ‘n seisoen vir die sportkode- en sporthoof beskikbaar wees.
 • Ouers van die beseerde leerder moet, indien hulle nie by die wedstryd of oefening teenwoordig is nie, deur die betrokke afrigter geskakel en oor die besering ingelig word.  Die beseerde speler moet, indien nodig, deur die betrokke afrigter na ongevalle of ‘n dokter geneem word (indien ouers/voogde nie teenwoordig is nie.)
 
VERGOEDING:
 • Buiteafrigters word vergoed soos deur die skoolhoof goedgekeur.  Minimum vereistes sal deur die skool aan die buiteafrigters voorgehou word om vir die vergoeding te kwalifiseer.  Hierdie vereistes sal deur die sportkode-, sport- en skoolhoof bespreek en bepaal word.
 • Buitepersone wat as noodhulp- en skeidsregterbeamptes optree, sal volgens hulle tariewe soos deur die skool met hulle ooreengekom, vergoed word.
 
KLAGTES:
 • Ouers se klagtes oor iets by die sport word deur die betrokke sportkodehoof hanteer.  Indien die saak nie opgelos kan word nie, kan dit na die sporthoof geëskaleer word.  Indien die ouer steeds nie tevrede is nie, kan die saak na die skoolhoof verwys word.
 • Ongelukkige spelers word aangemoedig om allereers met die betrokke afrigters in gesprek te tree.  Daarna kan die saak, indien onopgelos, eskaleer na die sportkode-, sport- en uiteindelik die skoolhoof.
 
TOERE:
 • ‘n Voorlegging van die beoogde sporttoer moet aan die sporthoof oorhandig word. 
 • Alle toere word deur die spelers in die toerspan se ouers gefinansier (op ‘n wyse soos deur die ouers en die afrigter ooreengekom en aan die sporthoof voorgelê.)
 • Fondsinsamelings vir toere moet met die skoolhoof se medewete en goedkeuring geskied.  
 • Wanneer ‘n betrokke span die streek op nasional vlak verteenwoordig, mag finansiële hulp oorweeg word, in ag genome die huidige finansiële posisie van die skool.
 • Enige beoogde toer moet so spoedig as moontlik en verkieslik voor die aanvang van ‘n seisoen aan spelers deurgegee word om te verseker dat pesoonlike finansiële beplanning rondom die moontlike kostes kan plaasvind.
 • Alle spelers wat ‘n sporttoer meemaak, moet die geleentheid gegun word om genoegsame speeltyd tydens toerwedstryde te ontvang.  Die ideaal is dat elke speler minstens een derde van die totale toerspeeltyd gegun sal word om te speel.
 
KOMMUNIKASIE:
 • Inligting rakende oefentye en wedstryde/kompetisies moet verkieslik voor die aanvang van die seisoen aan deelnemers gegee word.  Dit moet ook op die skool se webwerf en op die toepassing (toep) geplaas word.  Die sportkodehoof is hiervoor verantwoordelik.
 • Alle wedstryd-/kompetisieprogramme moet ook deur dieselfde kanale voor wedstryde bekend gemaak word.
 • Alle uitslae moet deur die sportkodehoofde bewaar word.  Die sporthoof moet ook ‘n afskrif daarvan hê.
 • Spanlede moet die afrigter se kontaknommer hê en hulle nommers moet ook in die afrigter se besit wees.
 • Wedstryde word slegs in uitsonderlike gevalle af- of uitgestel en dan slegs in oorlegpleging met die sport- en Skoolhoof.
 • Sportkodehoofde of hul gedelegeerde skakel minstens 4 dae voor ‘n wedstryd met die opponentskool om die bepaling te bevestig en om speeltye in geval van wegwedstryde aan te vra.
 
ERKENNING VAN PRESTASIES:
 • Elke sportkode se hoof moet hom-/haarself van die kode se vereistes vir erekleure vergewis.
 • Erekleure kan in graad 8 en graad 9 toegeken word indien leerders aan die vereistes daarvoor voldoen, maar die kleure mag eers van graad 10 af gedra word.
 • Die skool het voorgeskrewe vereistes vir die verwerwing van EREKLEURE en MERIETETOEKENNINGS.  Dit moet op lêer by die sport- en sportkodehoof(-de) wees.
 • EERSTESPANBAADJIES word volgens voorgeskrewe vereistes deur deelnemers verdien.  EERSTESPANBAADJIES word slegs vir EERSTESPANNE oorweeg en dan wel volgens die onderstaande vereistes:
 1. SKAAK – 7 Wedstryde vir Eerstespan.
 2. TENNIS – 5 Agtereenvolgende wedstryde vir Eerstespan.
 3. RUGBY – 7 Wedstryde vir Eerstespan in begin 15-tal.
 4. HOKKIE – 6 Wedstryde vir Eerstespan.
 5. NETBAL – 7 Wedstryde vir Eerstespan.
 6. KRIEKET – 5 Wedstryde vir Eerstespan.
 7. ATLETIEK – Atletiek eerstespan bestaan uit ‘n maksimum van 12 atlete.  Gebaseer op die atletiek-puntetabel stel ons ‘n minimum vereiste van 700 punte om vir die eerstespan en dus die swart baadjie te kwalifiseer (kleurebyeenkoms uitgesluit).  Atlete moet aan ‘n minimum van 3 byeenkomste deelneem.  Indien meer as 12 atlete in die skool meer as 700 punte behaal, kry die 12 atlete met die hoogste punte per jaar in die eerstespan ‘n swartbaadjie.
 8. LANDLOOP – Lid van Metro Oos-Kaapspan met ‘n minimum van 75% deelname aan Metro / EPA ligabyeenkomste (kry nie as om persoonlike redes onttrek nie). Maksimum van 10 atlete vir eerstespan van skool – op meriete bepaal.
 
TOESKOUERKODE:

Toeskouers behoort:

 • goeie, individuele vertonings van alle deelnemers te erken.
 • beslissings van skeidsregters te eerbiedig.
 • hul van negatiewe opmerkings teenoor spelers, skeidsregters en mede-toeskouers te weerhou.
 • te alle tye goeie sportmangees te openbaar.
 • hul as ouers daarvan te weerhou om met afrigting en spankeuses in te meng.
 
GEDRAGSKODE VIR AFRIGTERS:

Afrigters moet toesien dat:

 • hul hulself van enige vorm van negatiewe opmerkings teenoor spelers, skeidsregters en toeskouers weerhou.
 • hulle beslissings van skeidsregters eerbiedig.
 • hulle te alle tye ‘n gesonde sportmangees openbaar.
 • hulle deursigtig in hul optrede as afrigters is.
 • hulle in voorkoms en gedrag deurlopend as ambassadeurs van hul werkgewer (die skool) optree.
 
OUERBETROKKENHEID:

Ons doen ‘n beroep op ouers om:

 • by hul kind(-ers) se sportdeelname betrokke te wees deur hulle langs die veld/baan aan te moedig, te ondersteun en na die tyd saam oor die wedstryd te gesels.
 • hul van opmerkings wat deur die spelers en skeidsregters as verwarrend en negatief ervaar kan word te weerhou.
 • die sportbeleid van die skool te aanvaar en te respekteer.
 • die integriteit van die afrigters en spelers te vertrou.
 • goeie sportmangees en sosiale gedrag uit te beeld.
 
BORGE EN BEFONDSING:
 • Spanne moet grotendeels self-onderhoudend bly ten opsigte van toere, addisionele toerusting ens. Fondse mag deur middel van borge of projekte bekom word. Alle borge moet aan die sportkomitee sowel as beheerraad en skoolhoof bekend gemaak word.  Enige projekte wat vir fondsinsamelings aangepak word, moet deur die sportkomitee en beheerligaam goedgekeur word. Enige fondse wat bymekaar gemaak is, bly die spanbestuurder se verantwoordelikheid en moet in samewerking met ‘n spanbestuurder en tesourier bestuur word.
 • Sportafrigters moet te alle tye bewyse van alle fondse ontvang en uitgegee, kan toon (dit geld vir alle fasette van die sportkode, nie net vir toere nie).

Die Band van Grys en Groen

Scroll to Top