Kultuur by Brandwag

Brandwag blink uit op die kultuur vlak. Ons bied verskeie keuses vir ons leerders aan. Ons leerders behaal gereeld finalistiese vlakke in die gebied waaraan hulle deelneem. Hulle hou Brandwag se naam hoog.

Redenaars

Die redenaars het aan die ATKV-kompetisie deegeneem. Heike Groenewald, Mirande Filmater en Leanne van Tonder het deur gegaan na die ATKV-Redenaars Semi-Finale rondte.

Koor

Koor

Die koor het aan die ATKV-Streekkompetisie deelgeneem en het silwer verwerf. Hulle het ook aan die Pearson Preliduem deelgeneem.  Die koor bestaan net uit 24 lede maar beoog om meer lede te werf en volgende jaar  ‘n groot koor, soos tradisie is, te hê.

ATKV

Tiener Toneel

Die ATKV is hard aan die werk. Hulle het tydens die Junie-eksamen sakkies met skryfbehoeftes aan ons matrieks uitgedeel. Hulle het ook n Liriekeraaiaand gehou wat n reuse sukses was.

Die leerders is tydens die ATKV tienertoneel ‘n geleentheid gegee om in ‘n teater op te tree en ‘n liefde vir toneelskepping, toneelspel en teater-kyk te kweek.  

Brandwag het twee produksies ingeskryf, naamlik: Katrien 2020 en Vere.

Ons kan werklik ongelooflik trots wees op ieder en elke leerling wat hierdie jaar betrokke was by ATKV-tienertoneel. Die toneelgogga het verseker baie van ons leerders gebyt.

Fotografieklub

Hulle hou kwartaaliks fotokompetisies en het ‘n werkswinkel gehad waar gefokus was op spesifieke tegnieke.

Interact & VCSV

Die VCSV het gereeld kringe gehou. ‘n Koffiekroeg is in die eeste kwartaal gehou en op 18 Mei die “CRC Harvest event” by St George’s park bygewoon. Geld word ingesamel vir die Bybelprojek.

Die Interact is besig met voedingsprojek asook met ‘n SPCA-projek.

Redaksie

Die redaksielede het in die eerste kwartaal ’n opleidingsessie deur juf. Pienaar aangebied, bygewoon.

Daarna is inligting mettertyd begin insamel vir die skryf van berigte.

Aanvanklik was die idee dat die koerant aanlyn sou verskyn, maar mettertyd het dit duidelik geword dat veral die matrieks redelik sentimenteel voel oor ’n gedrukte koerant.

Teen R20 per eksemplaar per uitgawe is dit onprakties om verskeie uitgawes uit te bring. Ook moet die fokus van die skoolkoerant noodwendig verander.

Enige publikasie moet fokus op wat lesers graag wil lees en tradisionele koerantberigte is net nie deel van vandag se tieners se belangstellingsveld nie. Dit beteken dat die skool-“koerant” van gedaante verander na ’n publikasie wat eerder as ’n aandenking gehou kan word en wat fokus op watter gebeure vir die leerlinge hoogtepunte van die jaar was.

Tans beoog ons om kort voor die toetsreeks bestellings te begin neem en die koerant teen die einde van die kwartaal uit te gee.

Die Band van Grys en Groen

Scroll to Top