Vakke GR.8 & 9

Leerders in graad 8 en 9 neem die volgende vakke:
1 Afrikaans Huistaal
2 English First Additional Language
of
English Home Language
3 Wiskunde
4 Lewensoriëntering
5 Natuurwetenskap
6 Sosiale Wetenskap
7 Ekonomiese en Bestuurswetenskap
8 Tegnologie
9 Skeppende Kunste
Leerders skryf aan die einde van graad 9 ‘n departementele eksamen.

 

Leave a Reply

Scroll to Top