Gedragskode

 

Die Suld-Afrikaanse Skolewet, Wet no. 84 van 1996, bemagtig die Beheerliggaam van `n skool om dissipline te handhaaf en maak voorsiening vir die daarstelling, deur die Beheerliggaam, van `n Gedragskode wat skoolgedrag voorskryf.

Kliek asseblief hier onder vir die volledige Gedragskode van Hoërskool Brandwag.

 

Gedragskode

 

Neem asseblief kennis van die volgende toevoeging tot die gedragskode:

Langmoutruie word slegs onder ’n baadjie gedra. Gedurende die somer mag leerlinge ’n baadjie sonder ’n das dra. Indien nodig kan ’n leerling ’n langmoutui onder die baadjie dra. Leerlinge mag wel die moulose trui sonder ’n baadjie dra gedurende die somer.

Leave a Reply

Scroll to Top