Skoolgeld

`n Verpligte eenmalige bedrag van R690,00 is betaalbaar teen 15 Januarie 2010. Vanaf Februarie is tien paaiemente van R690,00 maandeliks betaalbaar voor die 7de van ´n maand. Rente sal daarna gehef word. Die totaal vir die jaar is R 7590,00.

U word verplig om by bogenoemde betaalwyse te hou, geen reëling ten opsigte van bonusmaande of uitgestelde betalings word aanvaar nie.
Indien u kwalifiseer vir vermindering sal u slegs verantwoordelik gehou word vir die bedrag ooreengekom.

Onderriggeld moet in `n toegeplakte koevert deur die kind aan die registeronderwyser gegee word. ´n Voorbeeld van hoe die koevert moet lyk, is in die leerders se dagboek.

Geen vooruitgedateerde tjeks word aanvaar nie!

BUSVERVOER: R350 x 10 paaiemente (Januarie – Oktober) = R3 500,00 per jaar.
Onthou: Leerling moet seker maak dat die korrekte kwitansie die volgende skooldag ontvang en bewaar word.

KOSHUISGELD:
Die volgende metodes van betaling van koshuisgeld is vir u gerief:
1. Vir die jaar vooruit: R11 280,00
2. Maandeliks oor twaalf maande R940,00
3. Kwartaalliks R2 280,00 per kwartaal

Vir u gerief kan gelde in die toepaslike skoolrekening inbetaal word:

Skool- en/of busgeld: Koshuisgeld:
NEDBANK UITENHAGE NEDBANK UITENHAGE
TAKKODE 1263-17-00 TAKKODE 1263-17-00
REK. NR. 1263-055303 REK. NR. 1263-055281

Faks bewys van betaling t.o.v. albei rekeninge na: 041 922 7354

Verwysing: Kind se volle naam en van.

Leave a Reply

Scroll to Top