Interlaer

  • Interlaer is die eerste groot sportbyeenkoms van die skooljaar en ´n besondere tradisie by Brandwag.
  • Die drie laers, De Wet, Kruger en Retief, sê mekaar op skouspelagtige wyse die stryd aan.
  • Interlaer begin op ´n Donderdagmiddag om alle items ingepas te kry, maar die eintlike byeenkoms is op ´n Vrydag.
  • Die dag begin met die onderskeie laers wat op die B-veld bymekaar kom en dan laer vir laer hul optog na die Andries Potgieter-pawiljoen begin waar hulle stelling inneem om te wag vir die dirigente.
  • Die aankoms van die dirigente is een van die skouspelagtigste gebeure op die skoolkalender.
  • Elke laer se dirigente kies self ´n temas, uitrustings en ´n indrukwekkende manier om hul aankoms aanskoulik te maak.
  • Die kreatiwiteit, inisiatief en geesdrif waarmee leerders hierdie geleentheid aanpak is ongelooflik. Heelwat ouers en oudskoliere daag vroegoggend op om die aankoms van die dirigente te aanskou.
  • Na die groot skouspel begin die atletieknommers waaraan leerders in massas deelneem voordat die laer wat wen teen die einde van die dag aangekondig word.
  • Interlaeratletiek is een van die skoolbyeenkomste wat leerders met mooi herinneringe oor skooldae by Brandwag laat.

Leave a Reply

Scroll to Top